Sugar House Distillery Rye Whiskey, Salt Lake City Utah